Extern

De Externgroep houdt zich bezig met alle derde partijen die benaderd dienen te worden voor het lustrum. Denk hierbij aan sponsoren, de pers en de merchandise. Hiermee proberen we de activiteiten nóg leuker te maken en het lustrum aan iedereen bekend te maken!

Lijkt het u interessant om Congo’s lustrum te sponsoren en zo uw partij te promoten? Stuur ons dan een mail!

E-mail: extern.lustrum@gmail.com